Budowa modelowej ścieżki dydaktycznej i odtworzenie historycznej kładki spacerowej w rezerwacie Dolina rzeki Wałszy.

Nadleśnictwo Orneta
ul. 1. Maja 26
11-130 Orneta

tel.  055 242 11 49
fax. 055 242 29 02
e-mail: orneta@olsztyn.lasy.gov.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko